Dzielnicowi Posterunku Policji w Ulhówku

DZIELNICOWI POSTERUNKU POLICJI W ULHÓWKU

Dzielnicowy - policjant "pierwszego kontaktu"


Dzielnicowy jest policjantem tak zwanego "pierwszego kontaktu", łącznikiem pomiędzy Policją a społeczeństwem. Dzielnicowy wchodzi w skład Wydziału Prewencji, każdy z nich ma przydzielony swój rejon służbowy, za który odpowiada i doskonale zna. Dzielnicowy odwiedza i prowadzi rozmowy z mieszkańcami swojego rejonu,  zajmuje się też  problemem przemocy w rodzinie. To on pełni pieczę nad ofiarami przestępstw, monitoruje problem i realizuje zadania wynikające z prowadzenia "Niebieskiej Karty". Dzielnicowy bierze też udział w różnorakich spotkaniach ze społeczeństwem.

sierżant sztabowy Przemysław Hejzner  telefon komórkowy 734 406 180

Posterunek Policji w Ulhówku

dzielnicowy.ulhowek1@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu,petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 112 lub 478154210

Rejon obejmuje obejmuje miejscowości gminy Ulhówek: Budynin, Korczmin, Korczmin Osada, Krzewica, Machnówek, Magdalenka, Oserdów, Szczepiatyn, Szczepiatyn Osada, Tarnoszyn, Wasylów Wielski, Wasylów, Dębina, Dębina Osada, Dyniska, Hubinek, Rokitno, Rzeczyca, Rzeplin, Rzepin Osada, Podlodów, Ulhówek, Żerniki.

Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu słuzbowego numer 1

dzielnicowy Maciej Bednarz

aspirant Maciej Bednarz  telefon komórkowy 601 334 868

Posterunek Policji w Ulhówku

dzielnicowy.ulhowek2@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestepstwie, wykroczeniu,petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej słuzby. W sprawach niecierpiacych zwłoki zadzwoń pod numer 112 lub 478154210

Rejon obejmuje obejmuje miejscowości gminy Jarczów: Chodywańce, Gródek, Jurów, Kolonia Gródek, Kolonia Wola Gródecka, Łubcze, Nowy Przeorsk, Plebanka, Wola Gródecka, Jarczów, Jarczów Kolonia Pierwsza, Jarczów Kolonia Druga, Korhynie, Nedeżów, Przewłoka, Sowiniec, Szlatyn, Wierszczyca, Zawady.

Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu słuzbowego 2

 

W związku z Zarządzeniem numer 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych zostały przygotowane plany działania priorytetowego przez każdego dzielnicowego, które zostaną zrealizowane w cyklu półrocznym.  Plany te zostaną przekazane społeczności danego rejonu podczas spotkań dzielnicowych z samorządowcami i mieszkańcami.   

Powrót na górę strony