Dzielnicowi Posterunku Policji w Suścu

Dzielnicowi Posterunku Policji w Suścu

Dzielnicowy - policjant "pierwszego kontaktu"


Dzielnicowy jest policjantem tak zwanego "pierwszego kontaktu", łącznikiem pomiędzy Policją a społeczeństwem. Dzielnicowy wchodzi w skład Wydziału Prewencji, każdy z nich ma przydzielony swój rejon służbowy, za który odpowiada i doskonale zna. Dzielnicowy odwiedza i prowadzi rozmowy z mieszkańcami swojego rejonu,  zajmuje się też  problemem przemocy w rodzinie. To on pełni pieczę nad ofiarami przestępstw, monitoruje problem i realizuje zadania wynikające z prowadzenia "Niebieskiej Karty". Dzielnicowy bierze też udział w różnorakich spotkaniach ze społeczeństwem.

młodszy aspirant Leszek Popowicz telefon komórkowy 734 406 169

Posterunek Policji w Suścu

dzielnicowy.susiec1@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu,petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 112 lub 478154210

Rejon nr 1 obejmuje miejscowości: Huta Szumy, Łosiniec, Wólka Łosiniecka, Maziły, Oseredek, Paary, Rybnica, Susiec, Zawadki.

Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu słuzbowego numer 1

 

starszy aspirant Tomasz Wołoszyn telefon komórkowy 601 987 628

Posterunek Policji w Suścu

dzielnicowy.susiec2@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu,petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 112 lub 478154210

Rejon nr 2 obejmuje miejscowości: Ciotusza Nowa, Ciotusza Stara, Grabowica, Kunki, Łasochy, Łuszczacz, Majdan Sopocki Pierwszy, Majdan Sopocki Drugi, Nowiny, Róża.

Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu słuzbowego numer 2

 

W związku z Zarządzeniem numer 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych zostały przygotowane plany działania priorytetowego przez każdego dzielnicowego, które zostaną zrealizowane w cyklu półrocznym.  Plany te zostaną przekazane społeczności danego rejonu podczas spotkań dzielnicowych z samorządowcami i mieszkańcami.   

Powrót na górę strony