Aktualności

Działania „NURD” na drogach powiatu tomaszowskiego

Data publikacji 29.05.2024

Policjanci ruchu drogowego na terenie powiatu tomaszowskiego prowadzą dzisiaj działania pn. „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego". Celem tej akcji jest zmniejszenie liczby wypadków drogowych, w których uczestniczą piesi oraz rowerzyści. Dlatego też w ramach realizowanych działań funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych.

Policjanci w szczególny sposób zwracają dziś uwagę na wykroczenia popełniane przez kierujących w stosunku do niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Akcja trwa w godz. 6.00-22.00 na terenie całego powiatu tomaszowskiego. Działania mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. W ramach działań stróże prawa będą zwracać uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale także będą bacznie się przyglądać, czy piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.

Piesi to grupa tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego najbardziej zagrożona wypadkami. Na uwagę zasługuje fakt, iż znaczna część zdarzeń związanych z potrąceniem pieszego ma miejsce na przejściach dla nich przeznaczonych,
a przecież przejścia dla pieszych powinny gwarantować im bezpieczne przekroczenie jezdni.

Pamiętajmy!

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinien zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Ponadto, jeśli skręca w drogę poprzeczną jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.  Kierującemu pojazdem zabrania się w szczególności:

  • wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;
  • omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drogach zależy przede wszystkim od nas samych.

 

aspirant Monika Ryczek

  • działania NURD
Powrót na górę strony