Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie - informator

Co to jest przemoc?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesna, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

Jakie formy przyjmuje przemoc w rodzinie?

  • przemoc fizyczna: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, i tym podobne.
  • przemoc psychiczna: wyśmiewanie, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb, i tym podobne,
  • przemoc seksualna, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety,  i tym podobne.
  • przemoc ekonomiczna, np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny,  i tym podobne. Zaniedbywanie: nieprawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczych lub opiekuńczo – wychowawczych.

UWAGA!!!

Informator dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie oraz wzory dokumentów i pism procesowych dotyczących tej problematyki znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Osoby uwikłane w problematykę alkoholową, narkomanię, przemoc domową z terenu powiatu tomaszowskiego mogą korzystać z pomocy następujących instytucji:

 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubyczy Królewskiej

Zespół Interdyscyplinarny w Lubyczy Królewskiej

ulica Parkowa 1
22-680 Lubycza Królewska

Telefon: 0-84 661 7060

Fax: 0-84 661 7060

e-mail: pomoc@lubycza.pl

 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu

Zespół Interdyscyplinarny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżcu

ulica Lwowska 36C
22-670 Bełżec

Telefon: 84 6652 143

Fax: 84 6652 143

e-mail: gops@belzec.pl

 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarczowie

Zespół Interdyscyplinarny w Jarczowie

ulica 3 Maja24
22-664 Jarczów

Telefon: 0-84 663 4391

Fax:0- 84 663 4391

e-mail: gopsjarczow@zamosc.home.pl

 

4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaszczowie

Zespół Interdyscyplinarny w Łaszczowie

ulica Szopena 14
22-650 Łaszczów

Telefon: 0-84 627 5346

Fax: 0-84 661 1505

e-mail: ops-laszczow@o2.pl

 

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulhówku

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przemocy w Rodzinie

ulica Kościelna 1/1
22-678 Ulhówek

Telefon: 0-84 661 6037

Fax: 0-84 661 6037

e-mail: gops@telatyn.pl

 

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Telatynie

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Telatyn

ulica Chopina 10
22-652
Telatyn

Telefon: 0-84 661 3110

Fax: 0-84 661 3110

e-mail: gops@telatyn.pl

 

7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach

Zespół Interdyscyplinarny

ulica Kościelna 25
22-630
Tyszowce

Tel: 0-84 661 9346

Fax: 0-84 661 9346

e-mail: mops@tyszowce.pl

 

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rachaniach

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

ulica Partyzantów 60
22-640
Rachanie

Telefon: 0-84 663 2275

Fax: 0-84 663 2909

e-mail: gopsrachanie@op.pl

 

9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ulica Papieża Jana Pawła II 12
22-600 Tomaszów Lubelski

Telefon: 0-84 665 9794

Fax: 0-84 665 9794

e-mail: mops@tomaszow-lubelski.pl

 

10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Tomaszów Lubelski

ulica 29 Listopada 10
22-600 Tomaszów Lubelski

Telefon: 0-84 664 2931

Fax: 0-84 664 2931

e-mail: gopstomlub@post.pl.

 

11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach

Zespół Interdyscyplinarny w Krynicach

Krynice 1
22-610 Krynice

Telefon: 0-84 663 0247

Fax: 0-84 663 0247

e-mail: gops.krynice@wp.pl

 

12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ulica Tomaszowska 4
22-672
Susiec

Telefon: 0-84 665 5926

Fax: 0-84 665 5927

e-mail: gopssusiec@op.pl

 

13. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce

Zespół Interdyscyplinarny do spraw  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnawatce

ulica Lubelska 39
22-604
Tarnawatka

Telefon: 0-84 662 4804

Fax: 0-84 6624804

e-mail: gops-tarnawatka@wp.pl

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (cały powiat) bezpłatna infolinia – 800 120 002

 

Na terenie powiatu tomaszowskiego funkcjonują:

  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ulica Żwirki i Wigury 2

22-600 Tomaszów Lubelskim

Telefon: 84 663 42 98, 729 860 600

e-mail: oik.tomaszow@interia.pl

strona internetowa: oik.powiat-tomaszowski.com.pl

 

  • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach

ulica Wielka 101

22-630 Tyszowce

Telefon 0-84 661 9587 lub 515 245 935

e-mail: sowtyszowce@wp.pl

strona interentowa: www.sowtyszowce.pl

 

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ulica Lwowska 68

22-600 Tomaszów Lubelski

Telefon: 84 664 35 90, 84 664 35 93, 690 000 427, 515 068 899

Faks: 84 664 35 90

e-mail: pcpr-tomaszow@o2.pl

strona internetowa: www.pcpr-tomaszow.pl

 

  •  Stowarzyszenie "Czajnia"

ulica Łaszczowiecka 9

22-600 Tomaszów Lubelski

Telefon: 84 6641340

e-mail: czajnia@o2.pl

 

  • Stowarzyszenie „BEZ GRANIC”

ulica Wielka 101

22-630 Tyszowce

Telefon: 84 661 95 87

e-mail: bez.granic@wp.pl

 

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie wojewodztwa lubelskiego

Wykaz jednostek zapewniajacych schronienie dla osob dotknietych przemocą w rodzinie w województwie lubelskim

Wykaz organizacji pozarzadowych świadczacych uslugi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

Zespoły interdyscyplinarne

Ośrodki pomocy spolecznej i centra uslug spolecznych województwa lubelskiego

Powrót na górę strony