Dzielnicowi Posterunku Policji w Łaszczowie

Dzielnicowi Posterunku Policji w Łaszczowie

Dzielnicowy - policjant "pierwszego kontaktu"


Dzielnicowy jest policjantem tak zwanego "pierwszego kontaktu", łącznikiem pomiędzy Policją a społeczeństwem. Dzielnicowy wchodzi w skład Wydziału Prewencji, każdy z nich ma przydzielony swój rejon służbowy, za który odpowiada i doskonale zna. Dzielnicowy odwiedza i prowadzi rozmowy z mieszkańcami swojego rejonu,  zajmuje się też  problemem przemocy w rodzinie. To on pełni pieczę nad ofiarami przestępstw, monitoruje problem i realizuje zadania wynikające z prowadzenia "Niebieskiej Karty". Dzielnicowy bierze też udział w różnorakich spotkaniach ze społeczeństwem.

dzielnicowy Krzysztof Kuropatwa

aspirant Krzysztof Kuropatwa  telelefon komórkowy 601 334 880

Posterunek Policji w Łaszczowie

dzielnicowy.laszczow1@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu,petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 112 lub 478154210

Rejon obejmuje miejscowości miasta i gminy Łaszczów: Łaszczów, Nadolce, Podhajce, Małoniż, Muratyn, Muratyn - Kolonia, Dobużek, Dobużek - Kolonia, Kmiczyn, Kmiczyn - Kolonia, Nabróż, Nabróż - Kolonia, Zimno, Zimno Kolonia, Pieniany, Pieniany - Kolonia, Podlodów, Pukarzów, Pukarzów Kolonia, Wólka Pukarzowska, Steniatyn, Steniatyn - Kolonia, Hopkie, Hopkie – Kolonia, Ratyczów.

Informacja dotyczaca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu słuzbowego numer 1

starszy sierżant Marcin Golik telefon komórkowy 734 406 181

Posterunek Policji w Łaszczowie

dzielnicowy.laszczow2@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu,petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 112 lub 478154210

Rejon obejmuje gminę Telatyn: Dutrów, Franusin, Kryszyn, Łachowce, Łykoszyn, Marysin, Nowosiółki, Poturzyn, Posadów, Radków, Radków Kolonia Suszów, Telatyn, Telatyn Kolonia Pierwsza, Telatyn Kolonia Druga, Wasylów, Żulice.

Informacja dotyczaca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 2

 

W związku z Zarządzeniem numer 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych zostały przygotowane plany działania priorytetowego przez każdego dzielnicowego, które zostaną zrealizowane w cyklu półrocznym.  Plany te zostaną przekazane społeczności danego rejonu podczas spotkań dzielnicowych z samorządowcami i mieszkańcami.   

Powrót na górę strony