Dzielnicowi Posterunku Policji w Lubyczy Królewskiej

Dzielnicowi Posterunku Policji w Lubyczy Królewskiej

Dzielnicowy - policjant "pierwszego kontaktu"


Dzielnicowy jest policjantem tak zwanego  "pierwszego kontaktu", łącznikiem pomiędzy Policją a społeczeństwem. Dzielnicowy wchodzi w skład Wydziału Prewencji, każdy z nich ma przydzielony swój rejon służbowy, za który odpowiada i doskonale zna. Dzielnicowy odwiedza i prowadzi rozmowy z mieszkańcami swojego rejonu,  zajmuje się też  problemem przemocy w rodzinie. To on pełni pieczę nad ofiarami przestępstw, monitoruje problem i realizuje zadania wynikające z prowadzenia "Niebieskiej Karty". Dzielnicowy bierze też udział w różnorakich spotkaniach ze społeczeństwem.

dzielnicowy Krzysztof Jasiński

aspirant sztabowy Krzysztof Jasiński telefon komórkowy 734 406 174

Posterunek Policji w Lubyczy Królewskiej

dzielnicowy.lubyczakrolewska1@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu,petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 112 lub 478154210

Rejon obejmuje miasto Lubycza Królewska i gminę Lubycza Królewska. Miasto Lubycza Królewska liczy 2.431 mieszkańców, natomiast część dołączonej gminy Lubycza Królewska liczy 727 mieszkańców. Obecnie rejon służbowy numer 1 będzie obejmował następujące miejscowości: miasto - Lubycza Królewska,Gruszka, Huta Lubycka, Kniazie, Łazowa, Pawliszcze, Ruda Lubycka, Rudki, Szalenik, Zatyle. 

Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu słuzbowego numer 1

 

dzielnicowy Piotr Łeszczyszyn

młodszy aspirant Piotr Łeszczyszyn  telefon komórkowy 734 406 177

Posterunek Policji w Lubyczy Królewskiej

dzielnicowy.lubyczakrolewska2@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu,petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 112 lub 478154210

Rejon obejmuje miejscowość Bełżec i gminę Bełżec, gdzie liczba mieszkańców wynosi 3.410. Obecnie rejon służbowy numer 2 będzie obejmował następujące miejscowości: Bełżec, Brzeziny, Chyże, Szalenik Kolonia, Żyłka.

Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu słuzbowego numer 2

 

dzielnicowy Patryk Nowak

starszy aspirant Patryk Nowak telefon komórkowy 501 620 135

Posterunek Policji w Lubyczy Królewskiej

dzielnicowy.lubyczakrolewska3@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu,petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 112 lub 478154210

Rejon obejmuje pozostałą część gminy Lubycza Królewska, liczącą 3.254 mieszkańców. Obecnie rejon służbowy nr 3 będzie obejmował następujące miejscowości: Bukowinka, Dyniska Nowe, Hrebenne, Hrebenne-Osada, Jelinka, Kornie, Machnów Nowy, Machnów Stary, Mosty Małe, Myślatyn, Nowosiółki Kardynalskie, Nowosiółki Przednie, Potoki, Ruda Żurawiecka, Ruda Żurawiecka-Osada, Siedliska, Teniatyska, Wierzbica, Żurawce, Żurawce- Osada.

Informacja dotyczaca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu słuzbowego numer 3

 

W związku z Zarządzeniem numer 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych zostały przygotowane plany działania priorytetowego przez każdego dzielnicowego, które zostaną zrealizowane w cyklu półrocznym.  Plany te zostaną przekazane społeczności danego rejonu podczas spotkań dzielnicowych z samorządowcami i mieszkańcami.   

 

Powrót na górę strony